Chat på webshoppen?

Udliciteret Live Chat

Du har oplevet det mange gange: Hver gang du besøger en ny e-shops site, så er det første, der sker, at du skal acceptere cookies. Det gør du. Det næste, der sker, er, at der dumper sådan en blok ned, hvor de spørger, om du vil modtage deres gode tilbud og få 10% på din første ordre. Du bliver lidt irriteret over hele tiden at blive forstyrret af opfordringer til at skrive dig op til at modtage et nyhedsbrev. Du vil hellere bruge tiden på at se på de produkter, du søgte efter.

Den gode Live Chat

Når e-shoppen ligesom har ’fattet’, at du ikke vil skrives op til at få tilbud i indbakken, får du lov til at kigge på produkterne i fred. Du klikker på et, og du får flere oplysninger om produktet. Og så sker der det, at der dukker sådan en Live Chat op: ”Hej, kan jeg hjælpe dig?” står der i den lille boks nede i skærmens højre hjørne. Du tænker, at ’ja, det er der faktisk’. Du skriver dit spørgsmål i Live Chatten. Det er effektivt, og ofte er det faktisk professionelle call centre, der passer Live Chat.
Der går et lille stykke tid, så får du et svar på dit spørgsmål. Du er tilfreds. Du bliver spurgt, om du har andre spørgsmål. Det har du ikke, så du siger tak for svaret.

Det føles godt

Du lægger produktet i indkøbskurven og får købt det. Du er glad. Du har gjort et godt køb i dag. Og du slap for at skulle bruge lang tid på at skulle vente på, at shoppen svarede på dit telefonopkald. Du behøvede heller ikke at skulle udfylde en formular, som du ikke er sikker på, bliver læst. Og en e-mail ville du alligevel ikke sende. Med Live Chat fik du hurtigt og korrekt svar. Det var helt uden problemer for dig. Derfor købte du produktet i den e-shop. Nu venter du bare på at produktet ankommer.

Scroll to Top