Teamudvikling for professionelle

meeting, business, brainstorming

Hvis vi taler med venner og bekendte om teamudvikling – se her, så bliver vi ofte misforstået. De fleste tror nemlig, at teamudvikling er noget med, at en gruppe kollegaer fra et stort firma får lov til at tage ud i en skov, hvor de så skal udføre nogle fysisk krævende aktiviteter. De fleste tror altså, at teamudvikling er det samme som teambuilding. De fleste er ganske enkelt ikke klar over, at der er meget stor forskel på teambuilding og teamudvikling.

Begge dele virker

Begge dele kan være investeringer, som firmaet foretager. Sådan er det oftest. Men, teambuilding er oftest er en del af et festligt, årligt firmaarrangement. Den sigter på at give medarbejderne nogle gode timer sammen, så de lærer at kende evner og kvaliteter hos hinanden – men som sjældent bliver udnyttet i det daglige arbejde. Teambuilding sigter altså på at medarbejderne får bedre kendskab til hinanden.

Mere længervarende proces

Teamudvikling derimod, er en længerevarende proces, som specifikt tager sigte på, at en gruppe medarbejdere oparbejder en fælles kultur omkring deres job. De skal nå så langt i processen, at de faktisk lægger personlige ambitioner til side og løfter en fælles opgave til et niveau, hvor firmaets mission, vision og kapacitet skinner igennem. Og det tager tid. Det er en ret stor investering, fordi teamet, der skal løfte opgaven, ofte vil blive sat sammen af individuelle personligheder, der måske ikke kan arbejde godt sammen. Der kan være tale om personligheder, der er meget dominerende i deres hverdag. Omvendt kan der også være tale om svage personligheder, der endnu ikke har lært at sige deres mening – eller at stille forslag. Der skal så at sige høvles og bankes i personlighederne, så de oparbejder en fælles kultur og forståelse for arbejdet og opgaverne.

Kan sagtens samkøres

Jo, teambuilding kan godt bruges i teamudvikling. Men det er ikke afgørende. Det er derimod afgørende, at der udvikles et godt teamsamarbejde, så teamudviklingen kan fortsætte. Begge dele tager tid. Der er mange små detaljer, som alle medarbejderne skal være på det rene med. Der er udfordringer, når det handler om at kontrollere dominante personligheder. Der kan være hårde konflikter, som teamet skal løse. Det kan være rigtigt udmattende, fordi hverken teamsamarbejde eller teamudvikling er noget vi lærer, imens vi går i skole eller studerer. Her lærer vi om projektarbejde og i nogle tilfælde også om at forstå individuelle værdier.

Helt konkret, så er teamudvikling et meget enkeltstående forløb, som kun hver enkelt opgave kan definere. Det er derfor, det er svært at udvikle gode teams. En virksomhed, der ønsker god teamudvikling, er da ofte også nødt til at henvende sig til professionelle teamudviklere, der kan hjælpe med at analysere opgaven, dens milepæle, og den rigtige sammensætning af personligheder, inden et team kan etableres. De analyser kan tage tid. Og de skal hele tiden modificeres, fordi efterhånden som opgaveløsningen skrider frem, så ændrer behovet sig for særlige personligheder også. Og det er faktorer, som alle i teamet skal være klar over – og villige til at acceptere og arbejde med. Længere er den ikke. Det tager tid og det kræver i den grad, at teamets medlemmer er parate til at omstille sig.

Scroll to Top