Trafikulykker med skader

trafikulykke

Kommer du til skade ved en trafikulykke, en arbejdsulykke, eller fordi du bliver overfaldet, så har du ret til at kræve erstatning. Det er kun meget få tilfælde, hvor du ikke kan få erstatning. Det hører til sjældenhederne. Og ja, du spørger sikkert, om det også gælder, hvis du var skyld i en trafikulykke. Svaret er ja. Du kan få erstatning. Det lyder besynderligt. Men det er sandt – og det skyldes, at vi har en regel om noget, der hedder objektivt ansvar. Denne regel er nemlig grunden til, at vi skal tegne forsikring, når vi har en bil. Det sætter nemlig forsikringsselskaberne i stand til at kunne dække de omkostninger, du har haft som følge af ulykken – du har måske skullet tage noget meget dyr medicin – eller du har skullet lide et indkomsttab på grund af lang tids sygemelding.

Objektivt ansvar er bredere

Det samme princip om objektivt ansvar gælder også ved ulykker, der fx involverer heste eller hunde. Det objektive ansvar betyder i praksis, at hvis din hund forvolder en personskade på et andet menneske, så skal din forsikring betale erstatning til det – også selvom du egentlig havde kontrol over hunden – eller hesten. Ulykker – inklusive trafikulykker sker – også selvom vi ikke har handlet uagtsomt eller med forsæt. Fx kan en hest blive bange for en fugl og styrte ud foran dig og ramme dig, så du kommer til skade. Det sker så hurtigt, at rytteren simpelthen ikke kunne nå at reagere.

Erfarne advokater hjælper

Uanset hvordan ulykken skete, så skal du dog være forberedt på, at det kan erstatningssager være meget tidskrævende, psykisk trættende og generelt komplicerede at føre. Derfor vil det bedste du kan gøre være at finde en erfaren erstatningsadvokat, som ved noget om de processer, sådan en sag skal igennem. I nogle tilfælde vil loven nemlig kræve, at der bliver fremsat erstatningskrav, der dækker alle udgifter: Lige fra fx udgifter til medicin til godtgørelse for den løn, du måske ikke længere kan få, fordi din arbejdsevne er blevet nedsat – eller er forsvundet totalt. I nogle tilfælde vil erstatningskravet også kunne handle om fremtidige udgifter, så du eventuelt får, fordi du ikke længere er berettiget til økonomisk støtte. Det sidste kunne være sagen, hvis du er studerende, og studierne bliver forsinket på grund af ulykken, hvilket kan medføre, at du mister retten til SU.

Tal med advokaten om erstatning

Kort sagt, en erstatningssag handler ikke kun om udgifter, du har fået pådraget. (Reparation af bil, medicin mv.) Den handler også om den særlige situation, du og din familie var i, er i, og hvor du/I eventuelt vil være om et eller mange år. Det kan være svært at overskue alene – og erstatningsadvokaten vil derfor være dit bedste valg – for eksempel dem her. Og du kan ofte også få dækket de udgifter, som advokatens hjælp koster.

Dertil kommer, at erstatningssager er tidskrævende. Advokaten har travlt og skal i dialog med et stort og tungt maskineri, der hedder ”forsikringsselskabet”. Det kan være svært bare at forstå, hvad der står i brevene du får fra forsikringsselskabet – og i nogle tilfælde kan det være totalt uigennemskueligt at forstå på hvilke grundlag de begrunder deres beslutninger og argumenter.

Scroll to Top