Stress og panik

Person med angst og panik anfald

Er der nogensinde et menneske, der ikke har mærket angst? Det kan faktisk ikke tænkes. Vel? Vi har alle oplevet at være bange, skræmte, angste. Nogle er bedre til at håndtere deres angst end andre er. Nogle kan udtrykke det med ord. Andre kan ikke. Der kan være tale om et lille barn, der bryder ud i gråd, fordi det er angst. Der kan være tale om et velformuleret menneske, der bare er totalt lammet, fordi angsten har taget fat i ham eller hende. Sædvanligvis kommer vi over angsten. Det kan være en oplevelse, der kun varer ganske få sekunder – men angst kan også blive til et element i vores hverdagsliv, som vi slet ikke kan kontrollere.

Fra angst til panik

Et eksempel kan være at du går rundt og er bekymret og angst for at komme ud i en situation, hvor du ikke har kontrollen. Det kan være en situation, hvor du måske føler dig spærret inde. Eller en situation, hvor du føler total afmagt, fordi du ikke har mulighed for at få hjælp. Denne form for angst bliver ofte kaldt for panikangst. Det er en angstform, der er kompliceret. Den kan opstå i situationer, hvor du ikke er helt klar over, hvad der vil eller kan ske. Den kan også opstå, hvis du føler, at du slet ikke har mulighed for at gribe ind.

Den mere generelle angst

Symptomer på panikangst adskiller sig ikke så meget fra symptomerne på andre angstformer og forveksles ofte med symptomer på generel angst. Men de kan være sværere at komme af med, forstået på den måde, at panikangst ikke altid bliver fremprovokeret af en hændelse i dit liv. De fleste angstformer bliver fremkaldt, fordi vi har været udsat for en ubehagelig oplevelse, som kan sættes i forbindelse med angsten. Panikangst kan faktisk arves. Det er dog en sygdom, som du kan lære at håndtere, så du får et godt liv, der ikke er underlagt panikangst. Du skal naturligvis behandles for angsten.

Kan ende i svær stress

Inden behandling af panikangst kan ske, så skal du først lige forstå, hvordan den fremprovokeres. Ofte ser behandlerne, at forud for panikangst har patienten haft et forløb med stress. Hvis der ikke er blevet grebet ind imod stress i tide, så kan det være årsagen til, at du har panikangst. Men også længere forløb med søvnmangel kan give panikangst. Det er derfor også nødvendigt, at du reflekterer over, hvordan du har sovet i de sidste uger – og hvordan du faktisk sover. Får du tilstrækkeligt søvn? Du kan nemt risikere at få behov for egentlig stress behandling senere.

Hvis du har fået kortlagt, hvad du har været udsat for i tiden op til de første angstanfald, så kan du være sikker på at din terapeut, psykolog eller læge vil kunne hjælpe dig effektivt til at kontrollere din panikangst.Husk at fortælle behandleren om evt. fobiske lidelser, du måtte have.

Behandling af panikangst kan dog tage ret lang tid. Og det er ikke altid tilfældet, at du kommer helt af med sygdommen. Du vil dog nå så langt, at det er dig, der kontrollerer din panikangst. Det vil ikke være den, der kontrollerer dig. Og dermed har du vundet rigtigt meget: God livskvalitet, en gladere dig og en fremtid, du tør se i øjnene, selvom du ikke ved, hvad den bringer.

Scroll to Top